SVETOVALNI CENTER

Vojkova 87, LJUBLJANA; Tel.:031/617-079

ZAPOSLENI

DEJAVNOST

PROJEKTI

KOMENTAR

KONTAKT

ČLANKI

****************

ZAČETEKDejavnost podjetja:

VETERINARSKA DEJAVNOST:

zaloge zdravil - lekarna

obračun dela veterinarske ambulante in računi

recepcija za male živali

reprodukcija govedi in svinj

kartoteka psov-steklina

odvoz trupel poginjenih živali in klavničnih odpadkov

kontrola transporta živali

recepcija klinike za kopitarje

potni listi in zdravstvena spričevala


LABORATORIJI:

laboratorij za higieno živil

bakteriološki laboratorij

parazitološki laboratorij

kemijski laboratorij

laboratorij za patologijo prehrane

laboratorij za mleko - krave A kontrola

laboratorij za kontrolo surovega mleka


KMETIJSKE ZADRUGE:

odkup surovega mleka

odkup živine, lesa, ostalo


OSEMENJEVALNI CENTRI:

spremljanje naravnega pripusta - govedo

proizvodnja in prodaja semena plemenjakov


OSTALO:

izdani in prejeti računi

trgovinsko poslovanje